விற்பனையில் டாப் 10 பைக்குகள் - ஜனவரி 2023

விற்பனையில் டாப் 10 பைக்குகள் - ஜனவரி 2023

Fill in some text

ஹீரோ Splendor பைக் no. 1  இடத்தில் உள்ளது. ஜனவரி 2023  விற்பனை

ஹீரோ Splendor பைக் no. 1  இடத்தில் உள்ளது. ஜனவரி 2023  விற்பனை

2,61,833

ஹோண்டா ஷைன் விற்பனை எண்ணிக்கை 99,878

பஜாஜ் பல்சர் பைக் விற்பனை 84,279

பஜாஜ் பல்சர் பைக் விற்பனை 84,279

ஹீரோ HF டீலக்ஸ் விற்பனை எண்ணிக்கை 47,840

பஜாஜ் பிளாட்டினா விற்பனை எண்ணிக்கை 41,873

டிவிஎஸ் அப்பாச்சி விற்பனை எண்ணிக்கை 28,811

டிவிஎஸ் ரைடர் விற்பனை எண்ணிக்கை 27,233

கிளாசிக் 350 விற்பனை எண்ணிக்கை 26,134

ஹோண்டா யூனிகார்ன் விற்பனை எண்ணிக்கை 22,019

ஹோண்டா யூனிகார்ன் விற்பனை எண்ணிக்கை 22,019

RE ஹண்டர் 350 விற்பனை எண்ணிக்கை 16,574

RE ஹண்டர் 350 விற்பனை எண்ணிக்கை 16,574