இந்தியாவின் குறைந்த விலை பேட்டரி எலக்ட்ரிக் கார் பட்டியல் - 2023

இந்தியாவின் குறைந்த விலை பேட்டரி எலக்ட்ரிக் கார் பட்டியல் - 2023

எம்ஜி காமெட் EV விலை ஆன்-ரோடு ₹ 8.44 லட்சம்

எம்ஜி காமெட் EV விலை ஆன்-ரோடு ₹ 8.44 லட்சம்

2023 டாடா டியாகோ.ev  ஆன்-ரோடு விலை ₹ 9.12 - ₹ 12.65 லட்சம்

2023 டாடா டியாகோ.ev  ஆன்-ரோடு விலை ₹ 9.12 - ₹ 12.65 லட்சம்

2023 டாடா டிகோர் ev ஆன்-ரோடு விலை ₹ 13.17 - ₹ 14.48 லட்சம்

2023 சிட்ரோன் eC3 எஸ்யூவி ஆன்-ரோடு விலை ₹ 12.21 - ₹ 13.20 லட்சம் வரை

2023 சிட்ரோன் eC3 எஸ்யூவி ஆன்-ரோடு விலை ₹ 12.21 - ₹ 13.20 லட்சம் வரை

2023 டாடா நெக்ஸான் EV Prime ஆன்-ரோடு விலை ₹ 15.41 - ₹ 18.60 லட்சம்

2023 டாடா நெக்ஸான் EV Prime ஆன்-ரோடு விலை ₹ 15.41 - ₹ 18.60 லட்சம்

2023 டாடா நெக்ஸான் EV Max ஆன்-ரோடு விலை ₹ 17.74 - ₹ 20.85 லட்சம்

2023 டாடா நெக்ஸான் EV Max ஆன்-ரோடு விலை ₹ 17.74 - ₹ 20.85 லட்சம்

2023 மஹிந்திரா XUV400 எஸ்யூவி ஆன்-ரோடு விலை ₹ 17.45 - ₹ 20.80 லட்சம்

2023 மஹிந்திரா XUV400 எஸ்யூவி ஆன்-ரோடு விலை ₹ 17.45 - ₹ 20.80 லட்சம்

முழுமையாக படிக்க

முழுமையாக படிக்க