அமியோ காருக்கு சிறப்பு கேர் பேக்கேஜ் அறிமுகம்

ஃபோக்ஸ்வேகன் அமியோ செடான் காருக்கு இரு விதமான சிறப்பு கேர் பேக்கேஜ் அறிமுகம் செய்யப்பட்டுள்ளது. அமியோ கார் விலை ரூ.5.24 லட்சம் முதல் ரூ. 7.05 லட்சம் விலையில் பெட்ரோல் மாடல் அறிமுகம் செய்யப்பட்டுள்ளது.

1.2 லிட்டர்  112 hp ஆற்றலை வெறிப்படுத்தும் பெட்ரோல் என்ஜின் பொருத்தப்பட்டுள்ளது. மூன்று விதமான வேரியண்டில் கிடைக்கின்றது,. டீசல் என்ஜின் கால தாமதமாக வரவுள்ளது. ஏபிஎஸ் மற்றும் முன்பக்க இருபக்க காற்றுப்பைகள் பொருத்தப்பட்டுள்ளது.

அமியோ கார்களுக்கு 2 வருட வாரண்டி நிரந்தர அம்சமாக வழங்கப்படுகின்றது. கூடுதலாக ஒரு வருட வாரண்டி ரூ.6,600 ஆகும். இரண்டு வருட வாரண்டி விலை ரூ. 11200 ஆகும்.

Volkswagen care (around Rs 35,399)
Extended Warranty for 2+ 1 years/ 80,000km 

• cover against unexpected repair
• cost minimisation
Service Value Pack for 3 years/45,000km (3 services) 
• Protection against part price inflation and labour rates
• Pick up and drop facility for service
Roadside Assistance (RSA) for 2+1 year 
• Roadside repair service in breakdown events
• 24×7 support across India
One free inspection between 2nd and 3rd service

Volkswagen care plus (around Rs 51,583)
Extended Warranty for 2+ 2 years / 1,00,000km
• cover against unexpected repair
• cost minimisation
Service Value Pack for 4 years/60,000km (4 services)
• Protection against part price inflation and labour rates
• Pick up and drop facility for service
Roadside Assistance(RSA) for 2+2  years 
• Roadside repair service in breakdown events
• 24×7 support across India
Two free inspections
• Between second and third service
• Between third and fourth service
Free exterior cleaning treatment: Once in 4 years
Free dry wash clean: Once in 4 years

விலை நகரங்களுக்கு ஏற்ப மாறுதலுக்கு உட்டபட்டது.

Share