கரோல்லா ஆல்டிஸ் காரை திரும்ப பெறும் டொயோட்டா

டொயோட்டா கரோல்லா ஆல்டிஸ் காரில் டிரைவ் சாஃப்ட்டில் ஏற்ப்பட்டுள்ள தொழில்நுட்ப காரணத்தால் இதனை திரும் பெற உள்ளது. அதாவது 2012  ஆகஸ்ட் 3 முதல் கடந்த பிப்பரவரி 14 வரை உள்ள காலத்தில் தயாரிக்கப்பட்ட 1000 கார்களை மட்டும் திரும்ப பெற உள்ளது.

இந்த டிரைவ் சாஃப்ட்டில் பிரச்சனை இருப்பது உறுதியானல் அவற்றை இலவசமாக டொயோட்டா மாற்றிதரும். இதுகுறித்த விவரங்களை வாடிக்கையாளர்களுக்கு டொயோட்டா விரைவில் தெரிவிக்கும்.

டொயோட்டா கரோல்லா ஆல்டிஸ் காரில் டிரைவ் சாஃப்ட்டில் ஏற்ப்பட்டுள்ள தொழில்நுட்ப காரணத்தால் இதனை திரும் பெற உள்ளது. அதாவது 2012  ஆகஸ்ட் 3 முதல் கடந்த பிப்பரவரி 14 வரை உள்ள காலத்தில் தயாரிக்கப்பட்ட 1000 கார்களை மட்டும் திரும்ப பெற உள்ளது.

இந்த டிரைவ் சாஃப்ட்டில் பிரச்சனை இருப்பது உறுதியானல் அவற்றை இலவசமாக டொயோட்டா மாற்றிதரும். இதுகுறித்த விவரங்களை வாடிக்கையாளர்களுக்கு டொயோட்டா விரைவில் தெரிவிக்கும்.

Share