ஹீரோ எலக்ட்ரிக் E-ஸ்பிரிண்ட் ஸ்கூட்டர் விற்பனைக்கு வந்தது

ஹீரோ எலக்ட்ரிக் நிறுவனம் E-ஸ்பிரிண்ட் எலக்ட்ரிக் ஸ்கூட்டரை ரூ. 47,390 விலையில் விற்பனைக்கு கொண்டு வந்துள்ளது. E-ஸ்பிரிண்ட் ஸ்கூட்டரை ஒருமுறை சார்ஜ் செய்தால் ஈக்கோ மோடில் 80கிமீ வரை பயணிக்க முடியும்.
ஹீரோ எலக்ட்ரிக் E-ஸ்பிரிண்ட் ஸ்கூட்டர் 

அதிகவேகம் கொண்ட எலக்ட்ரிக் ஸ்கூட்டர் பிரிவில் புதிய  E-ஸ்பிரிண்ட் ஸ்கூட்டர் ஆராய் தரச்சான்றிதழை பெற்றுள்ளது. E-ஸ்பிரிண்ட் ஸ்கூட்டர் வேகம் மணிக்கு 45கிமீ ஆகும்.

இரண்டு விதமான டிரைவ் மோட் ஆப்ஷனை கொண்டுள்ள  E-ஸ்பிரிண்ட் ஸ்கூட்டர் ஈக்கோ மோடில் பயணித்தால் 80கிமீ வரையும் பவர் மோடில் பயணித்தால் 65கிமீ வரை பயணிக்க முடியும்.

மல்டி ஸ்டேஜ் ஃபுளோ 48 V/33 Ah பேட்டரி பொருத்தியுள்ளனர். பூஸ்டர் ஐசி சார்ஜர் , ஸ்கிட் ஆவதை தடுக்கும் பிரேக்குகள் , 106 கிலோ எடை கொண்ட இ-ஸ்பிரிண்ட் ஸ்கூட்டரில் பிசி முகப்பு விளக்குகள் , திருட்டை தடுக்கும் அலாரம் மற்றும் மொபைல் சார்ஜர் போன்றவற்றை பெற்றுள்ளது.

E-ஸ்பிரிண்ட் ஸ்கூட்டர் 

இதில் 800W மோட்டார் பொருத்தப்பட்டுள்ளது. இதன் உச்சகட்ட ஆற்றலை வெளிப்பாடு 1200W வரை கிடைக்கும். இந்த மோட்டாரில் 46 காந்த போல்களை கொண்ட பிரஷ்லெஸ் வாட்டர் பூரூஃப் மோட்டார் ஆகும்.

E-ஸ்பிரிண்ட் ஸ்கூட்டர் சிவப்பு , கருப்பு , கிரே மற்றும் சிலவர் என நான்கு வண்ணங்களில் கிடைக்கும்.

ஹீரோ எலக்ட்ரிக் E-ஸ்பிரிண்ட் ஸ்கூட்டர் தமிழ்நாடு விலை ரூ.47,390

Hero Electric E-sprint Scooter launched

ஹீரோ எலக்ட்ரிக் நிறுவனம் E-ஸ்பிரிண்ட் எலக்ட்ரிக் ஸ்கூட்டரை ரூ. 47,390 விலையில் விற்பனைக்கு கொண்டு வந்துள்ளது. E-ஸ்பிரிண்ட் ஸ்கூட்டரை ஒருமுறை சார்ஜ் செய்தால் ஈக்கோ மோடில் 80கிமீ வரை பயணிக்க முடியும்.
ஹீரோ எலக்ட்ரிக் E-ஸ்பிரிண்ட் ஸ்கூட்டர் 

அதிகவேகம் கொண்ட எலக்ட்ரிக் ஸ்கூட்டர் பிரிவில் புதிய  E-ஸ்பிரிண்ட் ஸ்கூட்டர் ஆராய் தரச்சான்றிதழை பெற்றுள்ளது. E-ஸ்பிரிண்ட் ஸ்கூட்டர் வேகம் மணிக்கு 45கிமீ ஆகும்.

இரண்டு விதமான டிரைவ் மோட் ஆப்ஷனை கொண்டுள்ள  E-ஸ்பிரிண்ட் ஸ்கூட்டர் ஈக்கோ மோடில் பயணித்தால் 80கிமீ வரையும் பவர் மோடில் பயணித்தால் 65கிமீ வரை பயணிக்க முடியும்.

மல்டி ஸ்டேஜ் ஃபுளோ 48 V/33 Ah பேட்டரி பொருத்தியுள்ளனர். பூஸ்டர் ஐசி சார்ஜர் , ஸ்கிட் ஆவதை தடுக்கும் பிரேக்குகள் , 106 கிலோ எடை கொண்ட இ-ஸ்பிரிண்ட் ஸ்கூட்டரில் பிசி முகப்பு விளக்குகள் , திருட்டை தடுக்கும் அலாரம் மற்றும் மொபைல் சார்ஜர் போன்றவற்றை பெற்றுள்ளது.

E-ஸ்பிரிண்ட் ஸ்கூட்டர் 

இதில் 800W மோட்டார் பொருத்தப்பட்டுள்ளது. இதன் உச்சகட்ட ஆற்றலை வெளிப்பாடு 1200W வரை கிடைக்கும். இந்த மோட்டாரில் 46 காந்த போல்களை கொண்ட பிரஷ்லெஸ் வாட்டர் பூரூஃப் மோட்டார் ஆகும்.

E-ஸ்பிரிண்ட் ஸ்கூட்டர் சிவப்பு , கருப்பு , கிரே மற்றும் சிலவர் என நான்கு வண்ணங்களில் கிடைக்கும்.

ஹீரோ எலக்ட்ரிக் E-ஸ்பிரிண்ட் ஸ்கூட்டர் தமிழ்நாடு விலை ரூ.47,390

Hero Electric E-sprint Scooter launched

Share