மோட்டார் சைக்கிள் (பைக்) வரலாறு

உலக அளவில் மிதி வண்டிக்கு அடுத்தபடியாக அதிகம் இருந்தது மோட்டார் சைக்கிள் ஆகும்.ஆனால் சில ஆண்டுகளுக்கு முன்தான் இந்நிலை ஆனால் இன்று வரலாறு மாறிவிட்டது. உலக அளவில்1000 நபர்களில் 33 நபர்கள் இரு சக்கர வாகனம் வைத்து உள்ளனர்
பைக்
PETROLEUM RETIWAGEN

வரலாறு

உலகின் முதல் பைக் (மோட்டார் சைக்கிள்) உருவாக்கப்பட்ட ஆண்டு 1885 ஆம் வருடம்
ஜெர்மனில் உருவாக்கியவர்கள் DAIMLER, MAYBACH, BAD CANNSTATT ஆகும்.
RETIWAGEN என்றால் RIDING CAR என்பது பொருள் 
File:Hildebrand-Wolfmüller 1894.jpg
HILDEBRAND-WOLFMULLER 1894


இந்த மோட்டார் சைக்கிள் முதலில் விற்பனைக்காக உற்பத்தி செய்யப்பட்டது.250CC NSU SPORT MAX 1955
GRAND PRIX
1954 TRIUMPH T1 650 CC

இந்தியாவில்

Steve McQueen's 1912 Indian motorycle
    1912 INDIAN MOTOR CYCLES
1916 V-TWIN ENGINE

தற்காலத்தில்


HARELY DAVIDSON 
BMW RR
[2010-BMW-HP2-Sport-Superbike.jpg]
BMW

DUCATI
HERO 

எதிர்காலத்தில்

கற்பனையாக தோன்றினாலும் எதிர்காலத்தில் நிஜமாகும்
tim cameron hybrid concept
TIM CAMERON


ELECTRIC BIKE MATHEW LAW


TERMINATOR

Indian Gorilla V4, Future Motorcycle, Vasilatos Ianis

INgSoc Bicycle, Future Bike

நன்றி COMMENT PLS