டாப் 10 மைலேஜ் கார்கள் – மோட்டார் நியூஸ்

இந்தியாவில் கார் விற்பனை உயர்ந்து வருகிறது. எரிபொருள் செலவும் உயர்ந்து வரும் இந்த நிலையில் கார்களின் மைலேஜ் மிக முக்கிய பங்கு வகிக்கின்றது. இந்தியாவில்  மைலேஜ் மிகுந்த 10 கார்கள் வழங்கியவர்கள் காடி.
1. TATA NANO

PETROL மைலேஜ் : 25.4 kmpl
விலை; 1.44 இலட்சம் முதல் 2.01 இலட்சம் வரை.

2.FORD FIESTA

Diesel மைலேஜ் : 23.5 kmpl
விலை; 4.88 இலட்சம் முதல் 7.35 இலட்சம் வரை.

3.Maruti DZire

Diesel மைலேஜ் : 23.4 kmpl
விலை; 4.88 இலட்சம் முதல் 7.35 இலட்சம் வரை.

4.Maruti Swift

PETROL மைலேஜ் : 22.9 kmpl
விலை; 4.45 இலட்சம் முதல் 6.77 இலட்சம் வரை.

5.VolksWagen Polo

Diesel மைலேஜ் : 22.7 kmpl  
விலை; 4.67 இலட்சம் முதல் 7.36 இலட்சம் வரை.

6.Renault Fluence

Diesel மைலேஜ் : 21.8 kmpl  
விலை; 13.20 இலட்சம் முதல் 15.20 இலட்சம் வரை.

7.TATA Manza

Diesel மைலேஜ் : 21.1 kmpl  
விலை; 5.74 இலட்சம் முதல் 8.06 இலட்சம் வரை.

8.Maruti Ritz

Diesel மைலேஜ் : 21.1 kmpl  
விலை; 4.17 இலட்சம் முதல் 5.74 இலட்சம் வரை.

9. Hyundai EON

PETROL மைலேஜ் : 21.1 kmpl
விலை; 2.75 இலட்சம் முதல் 3.77 இலட்சம் வரை.


10.Mahindra Verito

Diesel மைலேஜ் : 20.7 kmpl
விலை; 5.27 இலட்சம் முதல் 7.14 இலட்சம் வரை.

Share