ராயல் என்ஃபீல்டு மோட்டார்சைக்கிள் விற்பனை நிலவரம் -மார்ச் 2018

உலகின் மிக நீண்டகாலமாக உற்பத்தி செய்யப்படுகின்ற மோட்டார்சைக்கிள் நிறுவனமாக விளங்கும் ராயல் என்ஃபீல்டு நிறுவனம், 350சிசி நடுத்தர சந்தையில் அதிகப்படியான பைக்குகளை விற்பனை செய்கின்ற என்ஃபீல்டு நிறுவனம் 76,087 அலகுகளை மார்ச் 2018-யில் விற்பனை செய்துள்ளது.

 ராயல் என்ஃபீல்டு விற்பனை நிலவரம்

இந்திய இருசக்கர மோட்டார் வாகன சந்தையில் மிக வேகமாக வளர்ந்து வரும் நிறுவனமாக விளங்கும் என்ஃபீல்டு மோட்டார்சைக்கிள் நிறுவனம் , கடந்த மார்ச் 2018 மாதந்திர இறுதியில் 76,087 அலகுகளை விற்பனை செய்துள்ள நிலையில் கடந்த மார்ச் 2017யில் 60,113 அலகுகளை விற்பனை செய்து முந்தைய ஆண்டை விட இந்த ஆண்டில் 27 சதவீத வளர்ச்சியை கண்டுள்ளது.

2017-2018 ஆம் நிதி ஆண்டில் மொத்தமாக ராயல் என்ஃபீல்டு மோட்டார்சைக்கிள் நிறுவனம், உள்நாடு மற்றும் ஏற்றுமதி சந்தை ஆக மொத்தமாக 820,492 அலகுகளை விற்பனை செய்துள்ளது, இது முந்தைய ஆண்டை விட 23 சதவீத வளர்ச்சியாகும். கடந்த 2016-2017 நிதி ஆண்டில் 666,490 அலகுகளை இந்நிறுவனம் விற்பனை செய்திருந்தது.

கடந்த நிதி ஆண்டை விட ஏற்றுமதி சந்தையிலும் என்ஃபீல்டு சிறப்பான வளர்ச்சி பெற்றுள்ளது. குறிப்பாக 2016-2017 நிதி வருடத்தில், 15,383 இரு சக்கர வாகனங்களை ஏற்றுமதி செய்திருந்த நிலையில், 2017-2018 ஆம் ஆண்டில் 19,262 வாகனங்களை ஏற்றுமதி செய்து 25 சதவீத வளர்ச்சி பெற்றுள்ளது.

இந்த நிதி வருடத்தில் ராயல் என்ஃபீல்டு மோட்டார்சைக்கிள் நிறுவனம், இன்டர்செப்டார் 650 மற்றும் கான்டினென்டினல் ஜிடி 650 ஆகிய இரண்டு மோட்டார்சைக்கிளை அறிமுகம் செய்ய உள்ளது.

Exit mobile version