முதலிடத்தில் ஆக்டிவா.., டாப் 10 ஸ்கூட்டர்கள் – டிசம்பர் 2020

இந்திய சந்தையில் தொடர்ந்து ஸ்கூட்டர் விற்பனை அதிகரித்து வரும் நிலையில், ஆக்டிவா ஸ்கூட்டரின் விற்பனை எண்ணிக்கை 1,34,077 ஆக பதிவு செய்துள்ளது. இதனை தொடர்ந்து சுசுகி ஆக்செஸ் ஸ்கூட்டர் 40,154 ஆக பதிவு செய்துள்ளது.

இதற்கு அடுத்தப்படியாக, டிவிஎஸ் ஜூபிடர் மாடல் விற்பனை எண்ணிக்கை 38,435 ஆக பதிவு செய்துள்ளது. மற்றபடி 125 சிசி சந்தையில், சுசூகி ஆக்செஸ், டிவிஎஸ் என்டார்க் 125, யமஹா ரே, யமஹா ஃபேசினோ மற்றும் ஹீரோ டெஸ்ட்னி 125 ஆகியவை இடம்பிடித்துள்ளது.

டாப் 10 ஸ்கூட்டர்கள் – டிசம்பர் 2020

வ.எண் தயாரிப்பாளர் டிசம்பர் 2020
1. ஹோண்டா ஆக்டிவா 1,34,077
2. சுசூகி ஆக்செஸ் 40,154
3. டிவிஎஸ் ஜூபிடர் 38,435
4. டிவிஎஸ் என்டார்க் 25,692
5. ஹோண்டா டியோ 22,025
6. ஹீரோ பிளெஷர் 19,090
7. யமஹா ரே 8,690
8. யமஹா ஃபேசினோ 6,180
9. ஹீரோ டெஸ்ட்னி 125 5,789
10. டிவிஎஸ் பெப்+ 4,481

 

Exit mobile version