கேள்வி பதில் பக்கத்தின் மூன்றாம் கேள்வி நண்பர் chinamalai 
yamaha fazerYAMAHAவில் சிறந்த வண்டி எது ஒரு அறுபது ஆயிரத்தில் சொல்லவும் நண்பா..

Yamaha fazer
Fazerயின் கவர்ச்சியான தோற்றம் இளமைக்கான அடையாளமாக சொல்லாம். Fazer 141kg எடை கொண்டது.

ENGINE
153 CC 4 STROKE
5 SPEED கியர் 
14 bhp பவர் 7500 rpm 
tank: 14 litre
mileage: 40kmpl city & 46mpl highway
yamaha fazer

Price 72,000
Yamaha fz 16

ENGINE
153 CC 4 STROKE
5 SPEED கியர் 
14 bhp பவர் 7500 rpm 
tank: 14 litre
mileage: 35kmpl city & 46mpl highway
yamaha fz 16

Fz 16 Price 68192
Yamaha SZ X
ENGINE
153 CC 4 STROKE
5 SPEED கியர் 
14 bhp பவர் 7500 rpm 
tank: 14 litre
mileage: 50kmpl
Yamaha sz X


sz X   Price 52,000


    BEST CHOICE fz 16