டிவிஎஸ் ஜூபிடர் ஸ்கூட்டர் சிறப்பு பதிப்பு அறிமுகம்

0
டிவிஎஸ் மோட்டார்சைக்கிள் நிறுவனத்தின் மிக பிரபலமான ஜூபிடர் ஸ்கூட்டரின் முதல் வருடத்தினை கொண்டாடும் வகையில் டிவிஎஸ் ஜூபிடர் சிறப்பு பதிப்பினை விற்பனைக்கு அறிமுகம் செய்யப்பட்டுள்ளது.

டிவிஎஸ் ஜுபிடர் ஸ்கூட்டர்

ஜூபிடர் சிறப்பு பதிப்பில் வரையறுக்கப்பட்ட எண்ணிக்கையிலே ஸ்கூட்டர்கள் தயாரிக்க உள்ளனர். புதிய பிரவுன் வண்ணத்தில் வந்துள்ள பதிப்பில் உட்ப்புறத்தில் பியேஜ் வண்ணத்தினை கொண்டுள்ளது மேலும் சிறப்பு பதிப்பு என முத்திரையுடன் கிடைக்கும்.

டியூரோ கூல் இருக்கைகள் பொருத்தப்பட்டுள்ளதால் சூரிய வெப்பத்தினை தாங்கும் வகையில் அதாவது அதிகப்படியான வெப்பத்தினை தராத வகையில் கூலாக உள்ள இருக்கைகள் ஆகும்.

Google News

டிவிஎஸ் ஜூபிடர் விலை ரூ. 48, 925 (ex-showroom delhi)