பிஎம்டபிள்யூ , ஹோண்டா , யமஹா – பாதுகாப்பு கூட்டணி

0
பிஎம்டபிள்யூ மோட்டார்டு , ஹோண்டா , யமஹா என மூன்று மோட்டார்சைக்கிள் நிறுவனங்களும் இணைந்து பைக் ஓட்டிகளுக்கு பாதுகாப்பு வசதிகளை ஏற்படுத்தும் நோக்கில் கூட்டணி அமைத்துள்ளது.

பிஎம்டபிள்யூ , ஹோண்டா , யமஹா

பைக் ஓட்டுநர்களுக்கு சாலையின் தன்மையை அறிந்து அதற்கேற்ப அவர்களுக்கு வழிகாட்டும் வகையில் நவீன நுட்பங்களை பயன்படுத்தி இந்த புதிய பாதுகாப்பு நுட்பத்தினை ஏற்படுத்த உள்ளனர்.

இந்த பாதுகாப்பு நுட்பத்தின் பெயர் கோஆப்ரேட்டிவ் இன்டிலிஜென்ட் ட்ரான்ஸ்போர்ட் சிஸ்டம் ( Cooperative Intelligent Transport Systems ; C-ITS) ஆகும். C-ITS நுட்பத்தின் மூலம் பைக் மற்ற வாகனங்களுடன் தகவல்களை பரிமாறி கொண்டு அதற்கேற்ப் சாலையின் தன்மை , சாலை எச்சரிக்கை படங்கள் மற்றும் மற்ற வாகனங்களின் செயல்பாட்டினை அறிந்த பைக் ரைடருக்கான வழிகாட்டியாக செயல்படும் வகையில் C-ITS நுட்பம் உருவாக்கப்பட உள்ளது.

Google News

பிஎம்டபிள்யூ மோட்டார்டு , ஹோண்டா , யமஹா ஆகிய நிறுவனங்களின் கூட்டுமுயற்சியில் உருவாகும் C-ITS பைக் ஓட்டிகளுக்கு சிறப்பான பாதுகாப்ப வசதிகளை வழங்கும் வகையில் உருவாகும். இதன் மூலம் விபத்துகளை தடுக்க முடியும்.

இந்த கூட்டணியின் நோக்கம் பைக் ரைடர்களுக்கு சிறப்பான பாதுகாப்பினை வழங்குவதே என பிஎம்டபிள்யூ மோட்டார்டு அபிவிருத்தி துனைதலைவர் காரல் விக்டார் தெரிவித்துள்ளார்.

BMW, Honda, Yamaha join hands for motorcyclists safety