மாருதி சுசுகி புதிய பாஸ்

மாருதி சுசுகி நிறுவனத்தின் புதிய நிர்வாக இயக்குனர் மற்றும் தலைமை நிர்வாக அதிகாரியாக திரு. கனிச்சி அயூக்காவா(Kenichi Ayukawa) தேர்ந்தேடுக்கப்பட்டுள்ளார்.  இதற்க்கு முன் அதிகாரியாக இருந்த திரு. சின்சோ நாக்காநிசி(Shinzo Nakanishi) ஓய்வு பெற உள்ளார்
வருகிற ஏப்ரல் 1 முதல் திரு. கனிச்சி அயூக்காவா பதவியேற்க்க உள்ளார். மாருதி சுசுகி நிறுவனத்தில் 54.4 % பங்குகளை சுசுகி மோட்டார்ஸ் வசம் உள்ளது.
மாருதி ஸ்விஃப்ட்
திரு. சின்சோ நாக்காநிசி அவர்கள் கடந்த 6 வருடங்களாக நிர்வாக இயக்குனர் மற்றும் தலைமை நிர்வாக அதிகாரியாக செயல்பட்டார், இவர் 1982 ஆம் ஆண்டு முதல் பணியாற்றி வந்துள்ளார்.
 திரு. கனிச்சி அயூக்காவா தேர்வுசெய்யப்பட்டதை சுசுகி போர்டு ஏற்றுக்கொண்டுள்ளது.
Exit mobile version