யமஹா ரே ஸ்கூட்டரில் ஸ்டீயரிங் பிரச்சனை

0
யமஹா ரே ஸ்கூட்டரில் ஸ்டீயரீங் இயக்குவதில் உள்ள நுட்பக் கோளாறை சரி செய்வதற்க்காக 56,082 ரே ஸ்கூட்டர்களை யமஹா திரும்ப பெறுவதாக அறிவித்துள்ளது.

யமஹா ரே

ஸ்டீயரீங் ஹைன்டில் பாரில் வெல்டிங் செய்யப்பட்டுள்ள இடங்களில் சிறப்பான வலிமை இல்லாமல் இருக்கின்றதாம். இதனால் ஸ்டீயரிங் கட்டப்பாடு சிறப்பாக இல்லை என பல கட்ட சோதனைகளில் யமஹா உறுதிசெய்துள்ளதாம். எனவே இதுபோன்ற பிரச்சனைகளில் பாதிக்கப்பட்ட 56,082 ஸ்கூட்டர்களை மட்டும் திரும்ப பெறுகின்றது.

ரே இசட் ஸ்கூட்டரில் எவ்விதமான பிரச்சனைகளும் இல்லை என்பதனை யமஹா நிறுவனம் உறுதிசெய்துள்ளது.