வாக்களிக்க மறவாதீர்கள்-2012

0
வணக்கம் ஆட்டோமொபைல் தமிழன் வாசகர்களே…

2012 ஆம் ஆண்டில் வெளிவந்த கார்கள் மற்றும் பைக்களில் உங்களை கவர்ந்தவற்றை வாக்களித்து தேர்ந்தேடுங்கள்.2012 ஆம் ஆண்டில் வெளிவந்த கார்களில் நடுத்தர மக்களும் வாங்கும் நிலையில் உள்ள கார்ள் மற்றும் பைக்கினை மட்டுமே போட்டிக்கு வைத்துள்ளோம்…

voting booth

2012 ஆம் ஆண்டில் வெளிவந்த கார்களில் நடுத்தர மக்களும் வாங்கும் நிலையில் உள்ள கார்ள் மற்றும் பைக்கினை மட்டுமே போட்டிக்கு வைத்துள்ளோம்…

Google News