ஹார்லி டேவிட்சன்- HOG ரேலி கோவாவில்

0
ஹார்லி டேவிட்சன் நிறுவனம் இந்தியாவில் காலூன்றியப் பிறகு சிறப்பான வளர்ச்சினை அடைந்து வருகிறது. வருகிற 2013 ஆம் ஆண்டில் நடக்க உள்ள இந்தியன் பைக் வாரம்(jan31 முதல்) ஸ்பான்சர்ஷிப்பினை ஹார்லி நிறுவனம் கைப்பற்றியுள்ளது.

harley davidson logo

ஹார்லி டேவிட்சன் நிறுவனம் 110 ஆம் ஆண்டினை கொண்டாடுகிறது. இந்தியன் பைக் வாரத்தில்(INDIAN BIKE WEEK) HOG ரேலியை நடத்துகிறது. HOG என்றால் Harley owners group.
ஹார்லி டேவிட்சன் நிறுவனம் இந்தியாவில் 2000 பைக்களை விற்றுள்ளது.

We are excited to offer our customers some great events next year, especially our first ever National H.O.G Rally in Goa as we celebrate 110 years of freedom at Harley-Davidson. We end 2012 with more than 2000 Harleys on the roads of India and an expanded presence across the country through new dealerships such as Bengal Harley-Davidson in Kolkata, Coromandel Harley-Davidson in Chennai and Spice Coast Harley-Davidson in Kochi. Most importantly, Harley-Davidson India would like to thank our customers, enthusiasts, and dealers for building the motorcycle community and for a year of great rides,” stated Mr. Anoop Prakash, Managing Director, Harley-Davidson India.

Google News

உங்கள் டிக்கெடினை பூக் செய்ய பதிவு செய்ய book my show