எதிர்கால எலெக்ட்ரிக் பைக்

0
எதிர்கால பைக்  எப்படி இருக்கும் கற்பனை செய்து பார்த்து உள்ளீர்களா அப்படியானால் இந்த படங்கள் மற்றும் தகவல்கள் பொருந்துகின்றனவா பாருங்கள்.

tesla emax

இந்த EMAX எலெக்ட்ரிக் பைக்கில் இரு சக்கரங்களுக்கும் தனித்தனி மோட்டார் பொருத்தப்படும். முக்கியமான அம்சம் இரு உலோகத்தால் இந்த பைக் உருவாக உள்ளது. அவை piezolectric  மற்றும்  Halite fiber.
tesla emax 
 piezolectric இதன் பயன் வாகனத்தின் strength அதிகரிக்க.

                Halite fiber  இதன் பயன் மனிதனின் உடல்  வெப்பம் குறைக்க 

tesla emax
tesla emax
TESLA

tesla emax
நண்பர்களே கமெண்ட்ஸ் work ஆகவில்லை விரைவில் பழுது நீக்கப்படும் 
இந்த தகவல் பயனுள்ளதாக இருந்தால் சமூக தளங்களில் மற்றும் திரட்டிகளில் பகிர்ந்து உங்கள் நண்பர்களுக்கும் தெரியப்படுத்துங்கள்.