ஃபோர்டு எக்ஸ்புளோர் எஸ்யுவி கார்

0
SUVஎஸ்யுவி வாகனம்  என்றாலே மிரட்டும் தோற்றம் வடிவமைப்பு இது போன்ற மிரட்டும் தோற்றத்தில் Concept நிலையில் உள்ள ஃபோர்டு எக்ஸ்புளோர் பற்றி காண்போம்.

இந்த கார் எலக்ட்ரிக் ஆற்றலை இயக்க ஆற்றலாக  கொண்டு செயல்படும். 

Google News
33” inch tyre 11” inch ground clearance

ford xplor, future

ford xplor, future

Automobile tamilan

ford xplor, future
முன்புறம்

ford xplor, future

DESIGNER: TJ VANINETTI