டட்சன் கோ , கோ ப்ளஸ் கார்களில் காற்றுப்பை

டட்சன் பிராண்டின் பட்ஜெட் விலை கார்களான டட்சன் கோ , டட்சன் கோ ப்ளஸ் கார்களில் ஓட்டுநருக்கான காற்றுப்பைகள் பொருத்தப்பட்ட மாடலை விற்பனைக்கு கொண்டு வந்துள்ளது.

டட்சன் கோ ப்ளஸ் எம்பிவி கார்

மிகவும் பாதுகாப்பு குறைவான காராக முத்திரை குத்தப்பட்ட டட்சன் கார்களில் T வேரியண்டில் காற்றுப்பைகளை பொருத்தி ஆப்ஷனல் வேரியண்டாக வந்துள்ளது.

டாப் வேரியண்டை விட ரூ.15,000 வரை கூடுதலான விலையில் இந்த மாடல் வந்துள்ளது. மேலும் பாடி ஷெல்லின் தரம் மற்றும் உறுதிதன்மையை அதிகரிக்கவும் டட்சன் தீவர முயற்சியில் உள்ளது.

டட்சன் கோ ஹேட்ச்பேக் கார் விலை (ex-showroom Chennai)

டட்சன் கோ  T (O) RS.4,19,505

டட்சன் கோ  T RS.4,04,530

டட்சன் கோ A RS.3,58,732

டட்சன் கோ  D1 RS.3,25,878

டட்சன் கோ  D RS.3,23,288

டட்சன் கோ ப்ளஸ் எம்பிவி கார் விலை (ex-showroom Chennai)

டட்சன் கோ ப்ளஸ்  D RS.3,79,352

டட்சன் கோ ப்ளஸ்  D1 RS.3,81,943

டட்சன் கோ ப்ளஸ்  A RS.4,14,797

டட்சன் கோ ப்ளஸ் T RS.4,65,891

டட்சன் கோ ப்ளஸ்  T (O) RS.4,80,868

 டட்சன் கார்கள் பற்றி படிக்க ; டட்சன் பிராண்டு