தங்கத்தின் புதிய வடிவம்

rolls royce logoதங்கத்தினால் இழைக்கப்பட்ட உட்புற அழகை கட்டப்பட்ட உலகின் மிக சிறந்த சொகுசு கார் உலகில் இன்றைக்கும் இயந்திரங்கள் பயன்படுத்தாமல் மனிதர்களால் தயாரிக்கப்படும் கார் என்பது இதன் சிறப்புஆகும். 


Rolls royce car

Rolls royce car

Rolls royce car

Rolls royce

Rolls royce
இந்த காரின் கான்செப்ட் மாடல் படம் மட்டும் அறிமுகம் செய்யப்பட்டுள்ளது.

ROLLS ROYCE CONCEPT CAR NAME APPARITION 
thanks car advice

ROLLS ROYCE  வரலாறு