ஹோன்டா ஜனவரி விற்பனை விவரம்

0
ஹோன்டா மோட்டார்சைக்கிள் மற்றும் ஸ்கூட்டர் இந்தியா(HMSI) நிறுவனத்தின் ஜனவரி மாத விற்பனை விவரங்களை வெளியிட்டுள்ளது. 2012-2013 ஆம் நிதி ஆண்டில் இதுவரை 2,273,720 வாகனங்ளை HMSI விற்றுள்ளது.

இவற்றில் மோட்டார்சைக்கிள் விற்பனை எண்ணிகை 1,062,713 மற்றும் ஸ்கூட்டர் 1,211,007 ஆகும். மொத்த சராசரி வளர்ச்சி 35% ஆகும்.

Google News

ஹோன்டா டிரிம் யுகா வரவேற்ப்பு சிறப்பாக உள்ளதால் விற்பனை அதிகரித்துள்ளது. மேலும் ஸ்கூட்டர்களின் விற்பனையும் அதிகரித்துள்ளன. கீழுள்ள அறிக்கையில் தெளிவாக கானலாம்..

hmsi
ஹோன்டா ஸ்கூட்டர்களை எச்இடி என்ற பெயரில் தற்பொழுது மைலேஜை அதிகரித்துள்ளது இதன் மூலம் விற்பனை அதிகரிக்கும்.