இந்திய ஓட்டுநர் உரிமத்தை வெளிநாடுகளிலும் பயன்படுத்தலாம்

வெளிநாடுகளுக்கு சுற்றுலா செல்வோர் குறிப்பிட்ட நாடுகளில் தங்களது இந்திய ஓட்டுநர் உரிமத்தையே வாகனங்கள் ஓட்டுகையில் பயன்படுத்திக்கொள்ளலாம் என அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

ஆஸ்திரேலியா, பிரான்ஸ், பிரிட்டன், ஜெர்மனி, நார்வே, அமெரிக்கா, ஸ்விட்சர்லாந்து, நியூசிலாந்து, தென் ஆப்பிரிக்கா ஆகிய நாடுகளுக்கு சுற்றுலா செல்வோர் தங்களது இந்திய ஓட்டுநர் உரிமத்தையே வாகனங்கள் ஓட்டுகையில் பயன்படுத்திக்கொள்ளலாம் என அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.