டாப் 10 மைலேஜ் கார்கள் – மோட்டார் நியூஸ்

0
இந்தியாவில் கார் விற்பனை உயர்ந்து வருகிறது. எரிபொருள் செலவும் உயர்ந்து வரும் இந்த நிலையில் கார்களின் மைலேஜ் மிக முக்கிய பங்கு வகிக்கின்றது. இந்தியாவில்  மைலேஜ் மிகுந்த 10 கார்கள் வழங்கியவர்கள் காடி.
1. TATA NANO

World cheapest car

PETROL மைலேஜ் : 25.4 kmpl
விலை; 1.44 இலட்சம் முதல் 2.01 இலட்சம் வரை.

Google News

2.FORD FIESTA

images+(2)

Diesel மைலேஜ் : 23.5 kmpl
விலை; 4.88 இலட்சம் முதல் 7.35 இலட்சம் வரை.

3.Maruti DZire

dzire

Diesel மைலேஜ் : 23.4 kmpl
விலை; 4.88 இலட்சம் முதல் 7.35 இலட்சம் வரை.

4.Maruti Swift

swift

PETROL மைலேஜ் : 22.9 kmpl
விலை; 4.45 இலட்சம் முதல் 6.77 இலட்சம் வரை.

5.VolksWagen Polo

polo
Diesel மைலேஜ் : 22.7 kmpl  
விலை; 4.67 இலட்சம் முதல் 7.36 இலட்சம் வரை.

6.Renault Fluence

renault fluence
Diesel மைலேஜ் : 21.8 kmpl  
விலை; 13.20 இலட்சம் முதல் 15.20 இலட்சம் வரை.

7.TATA Manza

manza
Diesel மைலேஜ் : 21.1 kmpl  
விலை; 5.74 இலட்சம் முதல் 8.06 இலட்சம் வரை.

8.Maruti Ritz

ritz
Diesel மைலேஜ் : 21.1 kmpl  
விலை; 4.17 இலட்சம் முதல் 5.74 இலட்சம் வரை.

9. Hyundai EON

eon

PETROL மைலேஜ் : 21.1 kmpl
விலை; 2.75 இலட்சம் முதல் 3.77 இலட்சம் வரை.


10.Mahindra Verito

new verito launch

Diesel மைலேஜ் : 20.7 kmpl
விலை; 5.27 இலட்சம் முதல் 7.14 இலட்சம் வரை.