குறிச்சொல்: Huawei

உலகின் முதல் 5ஜி மோட்டார் ஹார்டுவேரை வெளியிட்ட ஹுவாவே

உலகின் முதல் 5ஜி மோட்டார் ஹார்டுவேரை வெளியிட்ட ஹுவாவே

வாகனவியில் சந்தையில் 5ஜி சேவை மூலம் தானியங்கி வாகனம், பாதுகாப்பு சார்ந்த மாற்றங்கள் உட்பட பல்வேறு பொழுதுபோக்கு அம்சங்களை உள்ளடக்கியதாக விளங்கும். 5வது தலைமுறை தொலைத்தொடர்பு அடிப்படையிலான ...