Tag: CBR 150R

2020 ஹோண்டா சிபிஆர் 150ஆர் இந்தியாவில் வெளியாகுமா..?

இந்தியாவில் அதிகம் விற்பனையாகின்ற ஆர்15 பைக்கிற்கு போட்டியான ஹோண்டா சிபிஆர் 150ஆர் பைக்கின் மேம்பட்ட 2020 மாடல் இந்தோனேசியாவில் விற்பனைக்கு வெளியிடப்பட்டுள்ள நிலையில் நமது நாட்டிலும் விற்பனைக்கு ...

Read more

புதிய ஹோண்டா CBR 150R இந்தியா வருமா ?

கடந்த சில நாட்களுக்கு முன்னதாக புதிய ஹோண்டா CBR 150R பைக் இந்தோனேசியாவில் விற்பனைக்கு அறிமுகம் செய்யப்பட்டுள்ளது. ஆனால் இந்தியாவில் விற்பனையில் உள்ள CBR 150R பைக்கை விட ...

Read more

ஹோண்டா சிபிஆர் 150ஆர் , சிபிஆர் 250ஆர் விற்பனைக்கு வந்தது

ஹோண்டா சிபிஆர் 150ஆர் மற்றும் ஹோண்டா சிபிஆர் 250ஆர் பைக்குகளின் விற்பனைக்கு வந்துள்ளது. ரெவ்ஃபெஸ்ட் விழாவில் அறிமுகம் செய்யப்பட்ட புதிய வண்ணம் கொண்ட சிபிஆர் 150ஆர் , சிபிஆர் ...

Read more

ஹோண்டா CBR 150R பைக் புதிய வண்ணத்தில்

ஹோண்டா ரெவ்ஃபெஸ்ட் விழாவில்  CBR 150R பைக்கில் புதிய வண்ணத்தில் மட்டும் அறிமுகம் செய்யப்பட்டுள்ளது. ஹோண்டா  சிபிஆர் 150ஆர் பைக்கில் வேறு எந்த மாற்றங்களும் இடம்பெறவில்லை. ஹோண்டா CBR 150R ...

Read more