e-Sprinto Amery

₹ 1,29,999 விலை வெளியிடப்பட்டுள்ள இ-ஸ்பிரிண்டோ நிறுவனத்தின் அமெரி எலக்ட்ரிக் ஸ்கூட்டர் மாடல் முழுமையான சிங்கிள் சார்ஜில் 140Km பயணிக்கும் திறனுடன் அதிகபட்ச வேகம் 65KM/Hr ஆக…