Eicher Pro 8035XM

வால்வோ ஐஷர் வர்த்தக நிறுவனத்தின் ஐஷர் பிரிவின் கீழ் Pro 8035XM டிப்பர் டிரக் சுரங்க பயன்பாடுக்கு ஏற்ற வகையில் ஆட்டோமேட்டிக் மேனுவல் கியர்பாக்ஸ் கொண்டதாக அறிமுகம்…