Ferrari Portofino

இத்தாலியை சேர்ந்த சூப்பர் கார் தயாரிப்பாளரான ஃபெராரி நிறுவனம், தனது புதிய போர்டோபினோ காரை இந்தியாவில் அறிமுகம் செய்துள்ளது. இந்த கார்கள் முந்தைய மாடலான கலிபோனியா T…