Harley-Davidson LiveWire

ஹார்லி-டேவிட்சன் நிறுவனத்தின் முதல் எலெக்ட்ரிக் பைக் மாடலான லைவ் வயர் விற்பனைக்கு வெளியிடபட்ட சில மாதங்களுக்குள் தரம் சார்ந்த சிக்கல்களால் தற்காலிகமாக உற்பத்தி மற்றும் விற்பனையை நிறுத்துவதாக…

இந்தியாவில் அறிமுகப்படுத்தப்பட்டுள்ள எலக்ட்ரிக் பைக் மாடலான ஹார்லி டேவிட்சன் லைவ் வயர் விற்பனைக்கு அடுத்த சில மாதங்களில் வெளியிடப்பட உள்ளது. சிட்டியில் பயணிக்கும் போது 225 கிமீ…

2020 ஆம் ஆண்டின் இறுதி மாதங்களில் ஹார்லி டேவிட்சன் நிறுவனத்தின், எலெக்ட்ரிக் பைக் லைவ் வயர் விற்பனைக்கு வெளியாகலாம் என எதிர்பார்க்கப்படுகின்றது. இதனை குறிக்கும் வகையில் இந்திய…