Harley-Davidson X350

சீனாவின் QJ மோட்டார்ஸ் உடன் இணைந்து ஹார்லி-டேவிட்சன் மோட்டார்சைக்கிள் நிறுவனம் வெளியிட்டுள்ள X 350 மற்றும் X 500 என இரு பைக்குகளில் முதல்முறையாக ஹார்லி டேவிட்சன்…

வரும் மார்ச் 10 ஆம் தேதி சீன சந்தையில் விற்பனைக்கு வெளியிடப்பட உள்ள  ஹார்லி-டேவிட்சன் நிறுவனத்தின் குறைந்த சிசி X350 மற்றும் X500 பைக்குகள் அறிமுகம் செய்யப்பட…