Hero Electric AE-47

ஹீரோ எலெக்ட்ரிக் வாகன நிறுவனத்தின் புதிய அறிமுகமாக வெளியிடப்பட்டுள்ள புதிய ஹீரோ AE-47 மின்சார பைக் சிங்கிள் சார்ஜில் அதிகபட்சமாக 160 கிமீ ரேஞ்சை ஈக்கோமோட் மூலமாக…