Hero Electric Nyx-HX

கடந்த 2022-2023 ஆம் நிதி ஆண்டில் எலக்ட்ரிக் இருசக்கர வாகன விற்பனை முந்தைய 2022 ஆம் நிதி ஆண்டை விட 185 % வளர்ச்சியை பதிவு செய்துள்ளது.…

இந்தியாவின் முன்னணி மின்சார இருசக்கர வாகன தயாரிப்பாளரான ஹீரோ எலக்ட்ரிக் நிறுவனம் Nyx-HX மின்சார ஸ்கூட்டரை அதிகபட்மாக 210 கிமீ ரேஞ்சு வழங்கும் வகையிலான வர்த்தக ரீதியான…