Hero Hunter

ஹீரோ மோட்டோகார்ப் நிறுவனத்தின், அடுத்து வரவிருக்கும் பைக் மாடலுக்கு ஹீரோ ஹண்டர் என பெயரிடப்பட்டுள்ளது. அனேகமாக இந்த மாடல் 110 அல்லது 125சிசி சந்தைக்கு ஏற்றதாக முற்றிலும்…