Hero Passion XPro

விற்பனையில் உள்ள ஹீரோ மோட்டோகார்ப் பேஸன் புரோ மற்றும் பேஸன் எக்ஸ்டெக் பைக்கின் வரிசையில் எக்ஸ் புரோ வேரியண்ட் விற்பனைக்கு அறிமுகம் செய்யப்படுவது உறுதியாகியுள்ளது. வர்த்தக விளம்பர…

இந்தியாவின் முதன்மையான இருசக்கர வாகன தயாரிப்பாளரான ஹீரோ மோட்டோகார்ப் நிறுவனம், பேஸன் பிளஸ், பேஸன் எக்ஸ்புரோ, எக்ஸ்ட்ரீம் 200S 4V, கரீஸ்மா 210 XMR  மற்றும் ஜூம்…