Hero Quark 1

ஹீரோ மோட்டோகார்ப் இன்றைக்கு புதிய மோட்டார்சைக்கிளுடன் குவார்க் 1 என்ற எதிர்காலத்திற்கான கான்செப்ட் நிலை மாடலை இரு சக்கர வாகனமாகவோ அல்லது மூன்று சக்கர வாகனமாகவோ மாற்றிக்…