Honda Cliq

ஹோண்டா மோட்டார்சைக்கிள் மற்றும் ஸ்கூட்டர் இந்தியா நிறுவனத்தின், இந்திய சந்தைக்கு ஏற்ற மாடலாக அறிமுகம் செய்யப்பட்ட ஊரக பகுதிக்கான ஹோண்டா கிளிக் மற்றும்  ஹோண்டா நவி மினி…