Honda WR-V Alive

இந்தியாவில், ஹோண்டா கார்ஸ் இந்தியா, தனது ஸ்பெஷல் எடிசன் கார்களான டபிள்யூ ஆர்-வி, அலைவ் மற்றும் பிஆர்-வி ஸ்டைல் எடிசன் கார்கள் வெளியிடப்பட்டுள்ளது. ஹோண்டா சிட்டி எட்ஜ்…