Tag: Jaguar XF

இந்தியாவில் ஜாகுவார் XE, XF கார்களில் இஞ்ஜினியம் பெட்ரோல் மாடல் அறிமுகம்

ஜாகுவார் நிறுவனம்,இந்தியாவில் புதிய 2.0 லிட்டர் இஞ்ஜினியம் பெட்ரோல் எஞ்சின் பெற்ற மாடல்களை ஜாகுவார் XE மற்றும்…

MR.Durai