JCB

இந்தியாவில் முதன்முறையாக ஹைட்ரஜன் எரிபொருளில் இயங்கும் முதல் பேக்ஹோ லோடர் 3DX மாடலை ஜேசிபி இந்தியா நிறுவனம் அறிமுகம் செய்துள்ளது. இந்திய சாலைப் போக்குவரத்து மற்றும் நெடுஞ்சாலை…