Kawasaki W800

டிசம்பர் 8 மற்றும் 9 ஆம் தேதி நடைபெற உள்ள IBW 2023 அரங்கில் புதிய கவாஸாகி W800 பைக்கினை மீண்டும் இந்திய சந்தையில் விற்பனைக்கு அறிமுகம்…