Mahindra Armado

இந்திய பாதுகாப்பு படையில் சேர்க்கப்பட்டுள்ள மஹிந்திரா ஆர்மடோ இலகுரக பிரிவில் சிறப்பு கவச வாகனமாக (ALSV – Armoured Light Specialist Vehicle) இந்திய ஆயுதப்படைகளுக்காக பிரத்யேகமாக…