Mahindra Logistics

இந்தியாவில் முன்னணி 3PL சொலிசன் வழங்குபவர்களான மஹிந்திரா லாஜிஸ்டிக்ஸ் நிறுவனம், கேரளாவில் உள்ள தனது நிறுவனத்தில் பணியாற்றும் ஊழியர்களின் போக்குவரத்துக்காக எலெக்ட்ரிக் வாகனங்களை ஏற்பாடு செய்துள்ளது. இதற்காக…