Maruti Suzuki Solio

நாட்டின் முதன்மையான மாருதி சுசுகி நிறுவனம், தனது வேகன் ஆர் காரின் அடிப்படையிலான 7 இருக்கை காரை மாருதி சுசுகி சோலியோ (Maruti Suzuki Solio) என்ற…