Norton

இங்கிலாந்து நாட்டின் நார்டன் மோட்டார்சைக்கிள் நிறுவனம், இந்திய சந்தையில் கைனெட்டிக் குழுமத்துடன் இணைந்து இந்திய சந்தையில் மோட்டார்ராயலே டீலர்கள் வாயிலாக நார்டன் கமாண்டோ 961 பைக்கிற்கு ரூ.2…