Porsche Cayenne Coupe

இந்தியாவில் போர்ஷே நிறுவனம், கேயேன் கூபே மற்றும் கேயேன் டர்போ கூபே  என இரண்டு புதிய கேயேன் வேரியண்டுகளை விற்பனைக்கு வெளியிட்டுள்ளது. இந்திய சந்தைக்கு முழுமையாக வடிவமைக்கப்பட…