Skoda Rapid Edition X

கடந்த ஆகஸ்ட் மாதம் ஸ்கோடா ரேபிட் காரில் சிறப்பு எடிசனாக அறிமுகம் செய்யப்பட்ட ரேபிட் மான்ட் கார்லோ பேட்ஜ் தற்போது ரேபிட் எடிசன் X என பெயிரிடப்பட்டு அறிமுகம் செய்யப்பட்டுள்ளது.…