SML Isuzu

இந்தியாவின் பழமையான வர்த்தக வாகன தயாரிப்பாளரான எஸ்எம்எல் இசுசூ நிறுவனம் புதிதாக ஹீராய் எனப்படும் பள்ளி மற்றும் பணியாளர்களுக்கான பேருந்து உட்பட டிரக்குகள் என அனைத்தும் பிஎஸ்6…