Suzuki Access 125 CBS

இந்தியாவில் விற்பனையாகின்ற நம்பகமான ஸ்கூட்டர் மாடல்களில் ஒன்றான சுசூகி மோட்டார்சைக்கிள் மற்றும் ஸ்கூட்டர் இந்தியா நிறுவனத்தின், சுசூகி ஆக்செஸ் 125 ஸ்கூட்டரில் CBS `எனப்படுகின்ற காம்பைன்டு பிரேக்கிங்…