Volkswagen Sport Edition

இந்தியாவில் வோக்ஸ்வேகன் நிறுவனம், ஸ்போர்ட் எடிஷன் என்ற பெயரில் போலோ , ஏமியோ மற்றும் வென்ட்டோ ஆகிய மூன்று மாடல்களில் சிறப்பு பதிப்பு விற்பனைக்கு அறிமுகம் செய்யப்பட்டுள்ளது.…