Yamaha RX 300

இந்தியாவின் சாலையின் இரு சக்கர வாகன ராஜாக்களில் ஒன்றான யமஹா RX100 மாடல் புதுப்பிக்கப்பட்ட RX200 அல்லது RX300 ஆக விற்பனைக்கு வெளியாகலாம் என இந்தியா யமஹா…